БИБЛИОГРАФИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

1.ПР съветник. Практическо ръководство за повишаване на имиджа, Софпрес,  Серов А.Г., 2007 г.

  1. Бащата на манипулацията. Едуард Бернайс и раждането на пъблик рилейшънс, Лари Тай, Рой комюникейшън, 2000
  2. Как да общуваме с медиите.Библия за ПР специалисти и журналисти, Кръгозор, 2004
  3. Създаване на короративна репутация, Греъм Доулинг, Рой комюникейшън, 2005
  4. Добавената стойност на пъблик рилейшънс. Тайното оръжие на интегрирания маркетинг. Томас Харис, Рой комюникейшън, 2002