ЕМПАТИЯ КЪМ КЛИЕНТА

  1. Умениетието за “влизане в обувките” на Клиентите е от изключително значение за разбиране на техните чувства, което може да послужи впоследствие за разгадаване на техните неизказани потребности.

(Това умение може да бъде специално развито/тренирано и много прилича на добрата актьорска игра в тетъра)

  1. Емпатията има 2 основни елемента:
  • “чувствен” – (Какви чувства изпитва клиента?)
  • “когнитивен”/разбиращ (Какво може да означава това?)
  1. Упражняването на “езика на чувствата” е първата крачка към развиването на емоционалната копметентност.

(Препоръка: Започнете да създавате свой собствен Речник на чувствата, като записвате в началото по-ясно изразените, а в последствие и по- маскираните чувства, които изпитвате в различни житейски ситуации.)